Logo Horti Footprint Calculator

Flori PEF-CR: Een nieuwe kijk op footprint berekeningen

Wat is het belang van een footprint berekening? En wat houdt Flori PEF-CR precies in? Dit zijn vast en zeker vragen die bij u opkomen wanneer u zich verdiept in het berekenen van de footprint van uw bedrijf.

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van het belang van footprint berekeningen en weet u wat Flori PEF-CR voor uw bedrijf kan betekenen.

Het belang van footprint berekeningen

Het belang van footprint berekeningen kan niet genoeg benadrukt worden, vooral als het gaat om de milieu voetafdruk van de tuinbouw. Door het uitvoeren van deze berekeningen krijgen tuinbouwbedrijven inzicht in hun milieu-impact en kunnen ze gerichte maatregelen nemen om deze impact te verminderen. Dit draagt niet alleen bij aan een beter milieu, maar kan ook kostenbesparend zijn voor het bedrijf.

Daarnaast zorgt het uitvoeren van footprint berekeningen voor transparantie in de bedrijfsvoering. Het laat zien dat het bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor zijn impact op het milieu en dat het zich bewust is van zijn rol in de samenleving. Ook is het belangrijk om te voldoen aan wet- en regelgeving op dit gebied.

De traditionele manier van berekenen in vergelijking met Flori PEF-CR

Bij de traditionele manier van footprint berekeningen wordt gebruik gemaakt van standaard emissiefactoren. Deze factoren zijn gebaseerd op gemiddelden en schattingen en worden gebruikt om de uitstoot van verschillende stoffen te berekenen. Het probleem met deze methode is dat het geen rekening houdt met de specifieke omstandigheden van een product of bedrijf.

Om deze reden is er een nieuwe methode ontwikkeld, genaamd Flori PEF-CR. Deze methode maakt gebruik van de Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR). Deze regels zijn specifiek voor een bepaalde productcategorie en houden rekening met de specifieke omstandigheden van een product of bedrijf.

In tegenstelling tot de traditionele methode, houdt de Flori PEF-CR berekening rekening met de specifieke omstandigheden van een product of bedrijf. Hierdoor wordt een nauwkeuriger beeld verkregen van de impact van een product op het milieu. Dit maakt het mogelijk om gerichte maatregelen te nemen om de uitstoot van verschillende stoffen te verminderen en de impact op het milieu te verminderen.

Wat houden de Product Environmental Footprint Category Rules in?

De Product Environmental Footprint Category Rules (PEF-CR) zijn een set van richtlijnen voor het uitvoeren van levenscyclusanalyses (LCA) van producten en diensten. Deze richtlijnen zijn bedoeld om de milieueffecten van een product of dienst gedurende de hele levenscyclus te meten, inclusief de productie, het gebruik en de afvalfase. Hierdoor kan de duurzaamheid van een product of dienst worden beoordeeld en kunnen verbeteringen worden aangebracht.

De PEF-CR zijn ontwikkeld door de Europese Commissie en worden gebruikt door bedrijven en organisaties in heel Europa. Vanuit een sectorbrede werkgroep in samenwerking met Wageningen University & Research, is de implementatie binnen de tuinbouw onderzocht.

Toekomstige ontwikkelingen van Flori PEF-CR binnen de HortiFootprint Calculator

Op dit moment ligt de Flori PEF-CR ter goedkeuring in Brussel bij de Europese Commissie. Naar verwachting wordt deze rekenmethode medio 2023 goedgekeurd. Na goedkeuring zal Flori PEF-CR de nieuwe standaard worden voor footprint berekeningen.

Find out how the HortiFootprint Calculator can support your business!

Interested in finding out how the HortiFootprint
Calculator could benefit your business?
Get in touch to learn more.

<
GET IN TOUCH!