Logo Horti Footprint Calculator

Maximaliseer de impact van duurzaamheid met de HortiFootprint Calculator.

  • Ervaring met kwekersgroepen
  • Gecertificeerde data
  • Inclusief scenarioberekening voor het voorspellen van de impact

CO2 reductie

Actieve gebruikers

Efficiënt

Veelgestelde Vragen

Welke rekenmethode wordt er gebruikt?

Voor de HortiFootprint Calculator wordt gebruikgemaakt van de voorlopige rekenregels binnen de Flori Product Environmental Footprint Category Rules (FloriPEF-CR). Dit wordt naar verwachting medio 2023 goedgekeurd door de Europese Commissie als de standaard rekenmethode.

Welke factoren worden meegenomen in de berekening van de footprint?

Op dit moment worden de volgende factoren meegenomen in de footprintberekening: gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energiegebruik, kapitaalgoederen, verpakking, substraten, transport en CO2-toegift. We blijven continue in ontwikkeling om uiteindelijk de volledige Life Cycle Analysis (LCA) met in totaal 16 impact categorieën voor uw bedrijf in kaart te kunnen brengen. Enkele voorbeelden van andere categorieën zijn klimaatverandering, ozonlaagaantasting, watergebruik en ecotoxiciteit.

Wordt de footprint op bedrijfs- of productniveau berekend?

De footprintberekening wordt standaard gemaakt op bedrijfsniveau. Voor bedrijven met een monoteelt (één gewas) is het daarnaast mogelijk om de footprint op productniveau te laten berekenen. Op dit moment zijn de berekeningen op productniveau voor bedrijven met meerdere gewassen in ontwikkeling.

Op welke manier worden de gegevens gevalideerd (geaudit)?

Het voordeel voor MPS-ABC-gecertificeerde bedrijven is dat zij 70-80% van de voor een berekening benodigde gegevens al registreren. Bovendien worden deze gegevens gevalideerd door audits en bladmonsternames die onderdeel uitmaken van het MPS-ABC-schema.

Wordt de opname van CO2 van door mijn sierteelproduct ook berekend?

Nee. We kiezen er bewust voor om de opname van CO2 door sierteeltproducten niet mee te nemen in de footprintberekening. Hiervoor zijn geen standaard rekenmodellen ontwikkeld.

Laatste nieuws

Getest op impact

Twee telers hebben de HortiFootprint Calculator getest. Ontdek meer over hun ervaringen.

Meer cases

Klanten die al met de HortiFootprint Calculator werken

HFC deelnemer P. van Geest
HFC deelnemer Hofland Flower
HFC deelnemer Sjaak van Schie
HFC deelnemer P. van Geest
HFC deelnemer Hofland Flower
HFC deelnemer Sjaak van Schie
HFC deelnemer P. van Geest
HFC deelnemer Hofland Flower
HFC deelnemer Sjaak van Schie
HFC deelnemer P. van Geest
HFC deelnemer Hofland Flower
HFC deelnemer Sjaak van Schie
GET IN TOUCH!